Ubezpieczenie fizjoterapeuty – zakres ochrony

Aktualne przepisy nakazują, by część fizjoterapeutów posiadała obowiązkową polisę OC

Aktualne przepisy nakazują, by część fizjoterapeutów posiadała obowiązkową polisę OC. Ubezpieczenie fizjoterapeuty ze strony fizjoterapeuta.iexpert.pl może uchronić przed wieloma trudnymi sytuacjami, do których może dojść podczas wykonywania zawodu. W końcu w pracy może dojść do niezamierzonego uszkodzenia mienia, a także wyrządzenia szkód na zdrowiu innych osób.

Obowiązkowe czy dobrowolne OC?

Zgodnie z prawem na fizjoterapeutach ciąży obowiązek posiadania ubezpieczenia OC – dotyczy to wyłącznie osób, które chcą zarejestrować swoją działalność w KIF. Legalne prowadzenie praktyki fizjologicznej jest związana z koniecznością posiadania ubezpieczenia. Co ważne, osoby zatrudniane przez fizjoterapeutę w ramach prowadzonej praktyki są również objęte obowiązkową składkę i nie muszą wykupić dodatkowego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że wielu fizjoterapeutów rezygnuje z opłacania składki. Można rozszerzyć zakres ochrony nawet wówczas, gdy polisę obowiązkową opłaca pracodawca.

OC dla fizjoterapeuty – zakres ochrony

Ubezpieczenie fizjoterapeuty zapewnia ochronę podczas świadczenia czynności zawodowych, w czasie których może dojść do pomyłki, pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, uszkodzenia wynajętego sprzętu medycznego. Aby środki w ramach polisy zostały wypłacone, zdarzenie musi mieć charakter niezamierzonego i musi zdarzyć się w czasie wykonywania pracy. W ramach polisy może zostać wypłacone jednorazowe odszkodowanie, ubezpieczenie pokrywa również koszty leczenia poszkodowanego czy wykonania specjalistycznych badań. Pokrywa również koszty sprzętu medycznego, który uległ uszkodzeniu, a był np. wypożyczony. W ramach polisy może być wypłacana renta – dotyczy to przypadków, w których poszkodowany czasowo lub trwale utracił sprawność fizyczną i miało to bezpośredni związek z fizjoterapeutą. Zakres ubezpieczenia jest zróżnicowany, dlatego warto dobrać go na podstawie własnych potrzeb i nie oszczędzać na sumach gwarancyjnych.